ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

Wellness Provoked Toxic Heavy Metal Screening

 


โดยปกติแล้วเรามักได้รับหรือสัมผัสสารพิษจากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม ฝุ่นควัน มลภาวะ นอกจากนี้ สารพิษยังสามารถพบได้แม้กระทั่งในเครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์ หรือเตียงนอน ซึ่งผลสำรวจพบว่า ระบบขับสารพิษออกจากร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติ ของประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือมีความผิดปกติอันเนื่องมาจากพันธุกรรม 
 


อาการที่แสดงถึงการมีสารพิษโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกาย

ภาวะสมองล้า มีอาการสับสน สูญเสียความจำ ภาวะมีบุตรยาก มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร อ่อนเพลียเรื้อรัง มีกลิ่นตัว ไวต่อสารเคมี ปวดเมื่อย ปัญหาทางผิวหนังเช่น สิว ผิวหนังอักเสบ
 


การตรวจสารพิษโลหะหนัก

สารพิษโลหะหนักมักสะสมอยู่ในเลือดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ จากนั้นจะย้ายไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ การตรวจหาระดับสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย จึงต้องอาศัยการตรวจจากปัสสาวะ

ระหว่างรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์ก่อนทำการตรวจ แพทย์อาจแนะนำให้ทดสอบการแพ้ต่อสารพิษโลหะหนัก เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อทำการเก็บปัสสาวะแล้ว จะถูกนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาสารพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย พร้อมให้คำแนะนำในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล 
 


ติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง LINE Official  Click here!

line_th-(1).jpg
 
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ชั้น 10 อาคาร C
 • กรณีรับการบริการครั้งแรกจำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยมีค่าปรึกษาแพทย์เบื้องต้น 1,000 – 1,500 บาท 
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอก
 • แพ็กเกจที่เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 • ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
 • บัตรสมาชิก VitalLife Elite Member สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • ไม่สามารถเบิกประกันได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
  


คำแนะนำ

 • หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
 • เมื่อทำการเก็บปัสสาวะภายใน 3 ชั่วโมงแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาสารพิษโลหะหนัก พร้อมรับคำแนะนำในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่เหมาะสมแต่ละบุคคลExpires on 30 มิถุนายน 2566

Schedule an appointment now Talk to Our Counselor
Facebook
Twitter
Link
Line
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!