ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Genetic Tests

Genetic Tests

การตรวจทางพันธุกรรมจะช่วยให้ท่านสามารถทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ เพื่อให้เราสามารถที่จะ
 
  • วางแผนการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมก่อนที่จะเกิดโรคนั้นๆ
 
  • เลือกการตรวจคัดกรองเฉพาะโรคได้ละเอียดกว่าการตรวจสุขภาพประจําปีทั่วไป.
 
  • เลือกรับวิตามินเสริมเฉพาะบุคคล ที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนั้นๆได้
   
การตรวจ Genetic Tests มีการตรวจได้หลายด้าน เช่น
  • การตรวจ Genetic Tests มีการตรวจได้หลายด้าน เช่นการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรค DNA Scientific Wellness
  • การตรวจโภชนพันธุศาสตร์ เพื่อเข้าใจร่างกายของตัวเองด้านโภชนาการ สภาพร่างกาย และ พันธุกรรม.
  • การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ Pharmacogenomics ที่จะศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมว่ามีผลกับการตอบสนองต่อยาอย่างไร.
Genetic Tests

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!