ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

อารมณ์แปรปรวน   

อย่าปล่อยให้ภาวะอารมณ์แปรปรวน มาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต


vitallife-Health_Concerns-Mood_Challenges-1133330561.jpg

รับมือกับภาวะอารมณ์แปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ VitalLife
คนกว่าล้านคนทั่วโลกต่างก็ประสบปัญหาในการรับมือกับความทรุดโทรมของร่างกายและจิตใจอันเกิดจากสภาวะที่อารมณ์แปรปรวน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center เราพร้อมให้การรักษาและจัดการอารมณ์แปรปรวนเพื่อช่วยคุณรับมือกับภาวะดังกล่าว โดยเราจะวิเคราะห์ลึกถึงจุดกำเนิดของอาการอารมณ์แปรปรวน เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ
 

ภาวะหดหู่

ความหดหู่คือภาวะแปรปรวนของอารมณ์ที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ ความเหน็ดเหนื่อย และหมดความสนใจในการดำเนินชีวิตรวมถึงอารมณ์เศร้าลึกอื่นๆ ในบางรายอาการหดหู่อาจยืดระยะเวลาได้ยาวนานและจะค่อยๆบรรเทาในระยะเวลาหนึ่ง แต่ในบางรายอาการอาจจะนานมากกว่าปกติ

นอกจากนี้ในบางรายอาจมีภาวะหดหู่นาน ๆ ครั้ง ในขณะที่บางรายอามีอาการหดหู่แบบเป็นๆหายๆ อาการหดหู่อาจเป็นอาการเจ็บป่วยที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นและหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพกายและใจที่รุนแรงเกินกว่าที่คาดคิดและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ภาวะพร่องฮอร์โมนอาจมีผลก่อให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอาการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงและอาการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนในผู้ชาย

สาเหตุของอาการหดหู่ยังไม่ได้มีการชี้ชัดลงไปถึงสาเหตุ อย่างไรก็ดี เชื่อกันว่าอาการหดหู่เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากสิ่งแวดล้อม อาการทางจิต ปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยจากพันธุกรรม สารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อความรุนแรงของอาการหดหู่ของแต่ละบุคคล

มีหลายปัจจัยเกี่ยวพันกับความหดหู่และความรุนแรงของอาการ อาการหดหู่แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาการที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกหดหู่ประกอบด้วย อาการหมดหวัง หรือ ภาวะวิตกกังวลอย่างรุนแรง แต่ก็ยังมีอาการทางกายหลายประเภทที่เกิดจากผลกระทบจากอาการหดหู่ เช่น พลังงานลดลง อาการเมื่อยล้าอย่างรุนแรง ความสามารถในการตัดสินใจหรือมีสมาธิน้อยลง อยากอาหารน้อยลงหรือรับประทานอาหารมากเกินปกติ
 

ภาวะวิตกกังวล

อาการวิตกกังวลในระดับที่เกิดขึ้นในระหว่างการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ยากลำบากนับเป็นอาการวิตกกังวลตามปกติ แต่อาการวิตกกังวลขั้นรุนแรงและยาวนานจัดเป็นภาวะอารมณ์แปรปรวน อาการวิตกกังวลขั้นรุนแรงคือความวิตกกังวลและความกลัวที่รุนแรงและมีปริมาณมากเกินปกติ อาการวิตกกังวลขั้นรุนแรงนับเป็นอาการที่สมองทำงานเร็วกว่าปกติและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติได้ อาการวิตกกังวลทางจิตขั้นรุนแรงมักจะเกิดร่วมกับอาการทางกาย เช่น อาการหัวใจเต้นแรง อาการหายใจแรง อาการเหงื่อออก อาการวิงเวียน อาการกระวนกระวาย

ผู้ที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนต่างก็ทรมานจากอาการจากภาวะดังกล่าว เพราะผลจากภาวะจากอารมณ์แปรปรวน ร่างกายของคุณจะมีอาการกลัวอย่างรุนแรงอย่างไม่มีเหตุผลและรู้สึกกลัวแม้ไม่อันตรายใด ๆ อาจใช้เวลากว่าหลายชั่วโมงที่จะทำให้ร่างกายคุณสงบลงและหยุดอาการรุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดจากภาวะอารมณ์แปรปรวนมีความรุนแรงมาก เพราะมันจะก่อให้เกิดอาการทางกาย ที่อาจรุนแรงถึงระดับภาวะหัวใจวายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ภาวะอาการวิตกกังวลมีหลายประเภทและอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย สาเหตุของภาวะวิตกกังวลยังคงไม่มีบทสรุป แต่ในบางรายพบว่ามาจากปัจจัยของพันธุกรรม โดยในบางรายอาการเจ็บป่วยในอดีตอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะอาการวิตกกังวลได้เช่นเดียวกัน ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล หรือความผิดปกติของฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนก็อาจมีผลทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้เช่นกัน

อาการต่างๆข้างต้นร่วมกันกับภาวะวิตกกังวลล้วนแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของอาการข้างเคียงทางกายและใจ อาทิ อาการนอนหลับยาก ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิวปกติต่อเนื่อง ภาวะระบายลมหายใจเกินกว่าปกติ ขาดสมาธิ มีอาการกังวลต่อเนื่องและอื่นๆ


อาการอารมณ์แปรปรวนในกรุงเทพ

อาการอารมณ์แปรปรวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาการหดหู่ สามารถพบได้ตามปกติ และหากคุณกำลังประสบภาวะหดหู่และอารมณ์แปรปรวน คุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับภาวะโดยลำพัง เพราะแพทย์เฉพาะทางที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center พร้อมแล้วที่จะให้ดูแลด้วยแนวทางการรักษาที่ขจัดอาการที่น่ากังวลและรักษาปัญหาและภาวะวิตกกังวลได้ถึงต้นตอของปัญหา โดยจะบูรณาการการรักษา โดยอิงจากความรุนแรงของปัญหารวมกับแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพไว้ด้วยกัน

เราจะทำการรักษาในภาพรวม ทั้งกายและใจ คุณจึงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและต้องทนอยู่กับอาการหดหู่หรือความวิตกกังวลอีกต่อไป เราจะช่วยคุณในการควบคุมดูแลสุขภาพกายและใจให้ได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นคุณจึงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แพทย์เฉพาะทางของเราจะออกแบบแนวทางการรักษาโดยอิงจากสภาวะร่างกายและความต้องการของร่างกายที่จะให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณ

เพราะเราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้านประสบการณ์ในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตให้แก่คนไข้หลายรายที่ประสบปัญหาความหดหู่แลความกระวนกระวายใจอย่างถูกวิธี


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center พร้อมเสนอแนวทางการรักษาสำหรับปัญหาความแปรปรวนทางอารมณ์

(แนวทางด้านล่างคือแนวทางการรักษา)

อารมณ์แปรปรวน Treatments

โอโซนบำบัด

โอโซนบำบัด อีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อส่งเสริมการทำงานของร่างกายหลาย ๆ ระบบ

อ่านเพิ่มเติม
เลเซอร์บำบัด

เลเซอร์บำบัด การฟื้นฟูสุขภาพที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเผาผลาญ และปรับสมดุลฮอร์โมน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
โภชนพันธุศาสตร์

โภชนเภสัช หรือ การวิเคราะห์สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายแบบเฉพาะบุคคล ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับฮอร์โมน และฮอร์โมนทดแทน

ฮอร์โมนไม่สมดุล ส่งผลต่ออารมณ์ น้ำหนัก ความเหนื่อยล้า ผมร่วง ผมบาง และการนอนหลับ การปรับฮอร์โมนให้กลับมาสมดุล จึงมีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

แพทย์ชำนาญการของเราพร้อมมอบการดูแลสุขภาพเชิงลึก ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อวิเคราะห์ว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกระทบต่อร่างกาย เพื่อการหลีกเลี่ยงอย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ

โลหะหนักที่เราเผชิญในชีวิตประจำวัน อาจส่งผลต่อร่างกายโดยไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดภาวะต่าง ๆ เช่น สมองล้า เซลล์เสื่อมสภาพ และการอักเสบ จึงจำเป็นต้องกำจัดสารพิษอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพลำไส้

สุขภาพช่องท้องอาจสำคัญกว่าที่เราคิด เพราะการที่แบคทีเรียภายในลำไส้ไม่สมดุล อาจก่อให้เกิดโรค หรืออาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ตามมาได้

อ่านเพิ่มเติม
LASTEST BLOG POST

เคล็ดลับ ปาร์ตี้ "ยันหว่าง" อย่างไร ไม่ให้ร่างพัง

27 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!