ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Health Treatmentโภชนพันธุศาสตร์

If you have not been able to achieve optimal wellness through conventional medicine and pharmaceutical drugs alone, it might be time to consider other treatment approaches. Here at VitalLife Scientific Wellness Center, we offer comprehensive care to treat your whole body and mind to not only ensure that you get the best medical attention, but also help you look – and most importantly, feel – your best. One of the many ways we are able to do this is by providing cutting-edge medical treatments and approaches, including the use of nutraceuticals – a pharmaceutical alternative or complementary option that has proven to help many people have better health. VitalLife offers a trusted holistic doctor team in Bangkok, and we’re here to help you regain your health through the use of integrative modalities including nutraceuticals and other natural treatments.

vitallife-Health_Treatment-Nutraceuticals-911999972.jpg

Benefits of Nutraceuticals

Nutraceuticals is a broad term that is used to describe health treatment options that are derived from food and other natural ingredients that are an alternative or complementary to conventional medications. If you have tried conventional approaches to treat your chronic diseases or other conditions, you might have better success with including a nutraceutical approach as well. The VitalLife holistic doctors have expertise in knowing if supplements or nutraceuticals will provide positive outcomes or potentially lead to drug interactions.

 

This is why our physicians ask what medications you are taking or if you have a history of medical conditions, as the use of nutraceuticals should be monitored by a knowledgeable doctor. In Bangkok, nutraceuticals may be beneficial for the following conditions:
  • Weight
  • Mood Challenges
  • Gut Health
  • Chronic Diseases
  • Intimate Wellness
  • Women’s Health
  • Fatigue & Insomnia
  • Bone Health
  • Hair Restoration
  • Migraines


The term “nutraceutical” was coined by Stephen DeFelice in 1989 after combining two words, “nutrient” and “pharmaceutical.” The premise being that you could achieve better health by creating medicine derived from foods, with additional health benefits beyond what we have always used food for. By using food to improve our health, we are able to target specific diseases and chronic conditions to help you achieve optimal health naturally. The holistic doctor in Bangkok on the VitalLife team has many years of experience helping people just like you feel better by optimizing your diet.

vitallife-Health_Treatment-Nutraceuticals-1169928112.jpg
 
Nutraceuticals Used by Your Bangkok Holistic Doctor:

The Bangkok holistic doctor on the VitalLife team will help you determine which kinds of nutraceuticals are best for you, based on your current health and wellness goals or screening test results.
To achieve total wellness, your provider may encourage the use of nutraceuticals that are often in pill, liquid, or capsule form and contain highly concentrated nutrients that are derived from plant or food products. These supplements are designed to enhance your health and help your body heal, based on the properties contained.
There are many benefits associated with working with the Bangkok holistic doctor at VitalLife to improve your health through the use of nutraceuticals. When your body is powered by better nutrients and you utilize a natural approach to health, you will feel better. Nutraceuticals have been proven to improve overall health, lessen the effects of many chronic conditions, and help slow the effects of aging. They can also be used to help prevent many serious diseases, such as diabetes, infections, and gastrointestinal conditions.
 
 

Frequently Asked Questions about Nutraceuticals
What kinds of nutraceuticals are best for me?
Since everyone has different overall health, conditions, and symptoms – we will work with you one on one to take a comprehensive look at your needs. Our holistic doctor in Bangkok on the VitalLife team will help you determine which treatment approach is best for you.
Are nutraceuticals safe?
Yes! We only use safe, tested, and proven nutraceuticals in your treatment. There is very little risk with taking these supplements, but we will be sure to work with you one-on-one to understand our recommendations and make sure they are right for you.


Do VitalLife doctors have a good knowledge of other treatments that support natural healing and wellness?
The VitalLife team of doctors use a variety of holistic treatments to aid the body of its ailments naturally by helping the body heal itself. Moreover, our doctors are also knowledgeable in conventional medicine thereby, maintaining safety for those who are receiving ongoing conventional care simultaneously. Here at VitalLife, we offer natural treatments with a holistic doctor in Bangkok to help you get the comprehensive care you need to feel your best. Depending on your body’s needs, we will use a wide variety of treatments to get at the root of your conditions and heal you.
Any other questions?
If you have any other questions about the holistic approach to healthcare we use here at VitalLife, please make a consultation appointment or call us at +66 2066 8899 to learn more about how we can help you take control of your health.
VitalLife is a comprehensive wellness clinic, with a team of experienced doctors who are able to help you feel better with nutraceuticals. We will work with you on a one-on-one basis to determine the best approach to help you achieve total wellness. If you are looking for a holistic doctor in Bangkok, you are in the right place. Make an appointment today to get started!

Treatment Doctors
 
Links:
Micronutrient Screening
Ozone
IV Nutrition Therapy
Weber Laser
 
 

Treatment doctors

พญ.ชนาทิพย์ ญาณอุบล
Dermatology, Dermatosurgery, Laser and Aesthetics

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เลเซอร์ และการรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
M.D., CNW, ABAARM

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. นาวิน จิตเทศ
M.D., ABAARM., DTM&H, AHTC

เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. ณัชชา หริณะรักษ์
M.D., ABAARM, MBA, CNW, dipIBLM

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย
M.D., ABAAM, ACASP, BOARD OB/GYN, FAMILY MEDICINE

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เวชศาสตร์ครอบครัว

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์
M.D., ABAARM, FAARFM, CNW, Board of Preventive Medicine, Rehab Pilates Instructor

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ
M.D., ABAARM, Preventive Medicine, CNW

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
LASTEST BLOG POST

19 วิตามิน แร่ธาตุที่ช่วยให้อายุยืนยาว

22 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!